Waar bent u naar op zoek?

De Mensenzoon

23-02-2023

In het Evangelie naar Mattheüs gebruikt Jezus maar liefst dertig keer de aanduiding ‘Zoon des mensen’. We kunnen dit weergeven als ‘Mensenzoon’. Wat bedoelt Hij hiermee? Is dit een algemene aanduiding dat Hij een mens is?

Is het een soortgelijke benaming als de aanspraak ‘mensenkind’ van de profeet Ezechiël? Om deze benaming te begrijpen is het van belang de oudtestamentische achtergrond na te gaan. Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat we het Nieuwe Testament niet geïsoleerd mogen lezen, zonder het Oude.

Ook zijn er geschriften verschenen in de periode tussen beide testamenten waaruit blijkt dat er een bijzondere waarde aan de titel ‘Mensenzoon’ toegekend werd. Binnen het Cornelis Graafland Centrum (CGC) houden we ons bezig met het uitleggen en toepassen van de Bijbel. Daarbij komt de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament aan de orde, maar ook de betekenis van de Joodse achtergronden. Dit gebeurt om de boodschap te vertolken naar onze tijd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 23 februari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.