Waar bent u naar op zoek?

De Messias, Koning en Dienaar

26-02-2020

Aan het slot van zijn Evangelie vermeldt Lukas dat de opgestane Christus uit het Oude Testament Zijn lijden en opstanding verkondigt. Volgens Jezus’ onderwijs is het Oude Testament vol Messiasverwachting. Maar hoe en waar dan? vraagt dr. R.W. de Koeijer.

Allereerst verkondigt de opgestane Christus Zijn lijden en opstanding in Zijn gesprek met de Emmaüsgangers: ‘En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.’ (Luk.24:27)

Vervolgens spreekt Hij hierover in de discipelkring: ‘En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.’ (vs.44,45)

Ik richt me verder vooral op twee door Jezus’ genoemde delen van het Oude Testament: de Profeten en de Psalmen. Met het oog op de profeten concentreer ik me op Jesaja. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat Jesaja en de Psalmen in het Nieuwe Testament het meest worden aangehaald. In deze geschriften komen blijkbaar kernzaken van de Messias naar voren die het Nieuwe Testament als zeer belangrijk ziet.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 februarii 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.