Waar bent u naar op zoek?

De Ontmoeting in Almelo wordt zelfstandige gemeente

17-02-2022

De protestantse wijkgemeente De Ontmoeting, nu nog onderdeel van de protestantse gemeente Almelo (PGA), wordt per 1 maart een zelfstandige gemeente. Hiertoe heeft het breed moderamen (BM) van de classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk vorige maand besloten.

De achtergrond van dit besluit is een door de algemene kerkenraad van de PGA geïnitieerde herstructurering van de PGA, waarbij wijkgemeenten samengevoegd zullen worden. Vanwege de confessioneel-evan

gelische identiteit en het missionaire werk had De Ontmoeting de wens om een eigen kerkenraad, gebouw en predikant te behouden. Deze keuze leidde tot het verzoek van de kerkenraad aan het BM om over te gaan tot de vorming van een ‘gemeente van bijzondere aard’. Daartoe is vorige maand dus besloten. Vanwege het zelfstandig worden van De Ontmoeting is er een eigen website gelanceerd: deontmoetingalmelo.nl. Aan de gemeente is ds. C.B. Elsinga sinds 2013 als predikant verbonden.