Waar bent u naar op zoek?

De plaatsvervanging

ds. J.A. van den Berg
Door: ds. J.A. van den Berg
02-03-2023

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:5

Helemaal verkeerd begrepen. Regelmatig moeten wij tot die conclusie komen. Dat kan pijn doen, zeker wanneer het om iets belangrijks gaat. In onze tekst gaat het over het allerbelangrijkste! De Zoon van God, Die plaatsvervangend leed.

Israël wordt in Jesaja 1:5 en 6 beschreven als een zieke. Vanwege de zonden. In hoofdstuk 53:4 lezen we de belijdenis dat Christus onze ziekten op Zich heeft genomen. Ons leed heeft Hij gedragen. Aangrijpend dat Christus onbegrepen was. Zijn lijden werd niet begrepen. Gehouden voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.

Zelfopoffering

Is dit geen onrecht? De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Door mijn overtredingen is Hij verwond. Hoe kan de Vader dit doen bij Zijn Zoon? Waar blijft Gods liefde nu? Het geheim is dat niet alleen de Vader dit wil, maar ook de Zoon. Christus offert Zichzelf op. In de diepste betekenis van het woord. Hij brengt het grootste offer. Het offer van Zijn leven. Dit offer heeft oneindige waarde, want het is het offer van de Zoon van God.

Waar Gods liefde blijft? Hier blijkt Gods liefde. Onpeilbare liefde. De Vader heeft Zijn Zoon ervoor over om zondaren te redden. De Zoon heeft Zijn leven ervoor over. Hij wil het bittere lijden van het kruis dragen. De vloek wegdragen. Wat betekent dit voor u? Begrijpen we het niet? Geloof ik dat dit nodig was voor mijn zonden? Dat maakt het berouw diep in mijn hart. Verdriet over mijn zonden. Tegelijkertijd is er verwondering, vreugde, aanbidding. Hij heeft in mijn plaats de straf weggedragen! Anders had ik de eeuwige dood moeten sterven.

Vrede

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. De prijs voor vrede is hoog geweest in de Tweede Wereldoorlog. Zo ook nu in Oekraïne. De prijs waarmee Christus heeft betaald voor vrede bij God, was hoog. De zwaarte van de straf laat de ernst van de zonde zien. Zonde is tegen God gedaan. De heilige en oneindig goede God. Daarom moest Christus de helse smart doorworstelen. Om zo zondaren zalig te maken. Denk nooit makkelijk over de zonde. Door de zonde hebben wij God de oorlog verklaard. De zonde maakt scheiding tussen God en mens. Christus overbrugt de kloof. Hij brengt vrede aan. Vrede betekent meer dan geen oorlog. Het is een situatie van algeheel welbevinden. Vrede bij God is er alleen door Christus en door de rechtvaardiging uit het geloof (Rom. 5:1). Harmonie tussen God en mijn ziel is het mooiste wat er is. Dat is iets van de hemel in mijn hart. De engelen hebben ervan gezongen toen Christus geboren werd. Hij is de Vredevorst. Christus geeft die vrede in en door de geestelijke strijd van het geloof. Niet zoals de wereld die geeft, maar vrede in ons hart (Joh. 14:27). Die vrede wordt wel aangevochten. Wij dwalen steeds weer weg als schapen. Elke keer gaan we toch weer onze eigen weg. Maar Christus laat niet los. Hij brengt steeds weer terug bij Hem.

Genezing

Bij het werk van de beloofde Messias hoort genezing. De Heere Jezus deed op aarde veel genezingswonderen. Tekenen van Zijn Koninkrijk. De diepste genezing is de genezing van de zonden. Het meest noodzakelijk is onze geestelijke genezing. Door het geloof te weten dat mijn zonden zijn weggewassen door het bloed van Christus. De heerschappij van de zonde in mijn leven gebroken door de liefde van Christus. Steeds gelovig zien op het lijden en sterven van Christus. Dat gebruikt de Heilige Geest om mijn hart te vullen met de liefde van Christus. Daardoor verliest de zonde zijn grip op mijn hart. Wat een bevrijdende kracht van Zijn liefde in mij.

Ook nu doet God nog wonderen. Hij geneest mensen op het gebed. Dat gebeurt door het gebruik van middelen of ook zonder middelen. In het bidden zeggen we Christus na: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’ Wij weten dat Hij onze geestelijke genezing wil hier en nu. Misschien gebruikt Hij mijn lichamelijke ziekte daarvoor. Toch geneest Hij al onze ziekten (Ps. 103:3). Op Zijn tijd en op Zijn manier. Wacht op de Heere. Houd moed. Geen ziekte is er meer bij Christus in de hemel. Door de striemende geselslagen die Christus kreeg, is deze toekomst bereid. Voor allen die Hem toebehoren.

ds. J.A. van den Berg
ds. J.A. van den Berg