Waar bent u naar op zoek?

De reformatoren en de hun visie op de Joden

03-04-2018

De reformatoren hadden grote aandacht voor het Oude Testament, inclusief de Hebreeuwse tekst daarvan. Dr. Wulfert de Greefgaat daar in zijn nieuwste pennenvrucht op in, vertelt ds. H. Liefting.

Zijn conclusie is echter dat dit alles niet heeft geleid tot een verbetering van de relatie van christenen en Joden, omdat de laatstgenoemden Jezus niet als de Christus erkenden.

Eenvoudige doeken

Al lezende verwonder je je over de geweldige productiviteit van reformatoren als Luther en Calvijn, alsmede over de omvangrijke uitwerking hiervan op allerlei terreinen. De auteur beschrijft nauwgezet hoe bij de reformatoren het geloof in Christus vaak een rol speelde bij de vertaling en uitleg van een tekst, zoals bijvoorbeeld bij Psalm 22:17: ‘Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.’ Het was voor hen evident dat Christus een centrale plaats innam in heel de Schrift. En dat heel de Schrift dus moest worden uitgelegd met het oog op Hem.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 april 2018.