Waar bent u naar op zoek?

De Thora als sleutel

30-01-2017

H.F. Kohlbrugge zei dat je aan de Thora, de vijf boeken van Mozes, genoeg had om de hele Bijbel te begrijpen. Waarop baseerde hij deze uitspraak? Ds. H.J. de Bie licht toe.

De Bijbel bestaat uit het Oude én het Nieuwe Testament. Wat Kohlbugge wil zeggen, is dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen zonder het Oude Testament. Hij heeft dat betoogd in een boekje uit 1846, getiteld Waartoe het Oude Testament. Het behoort tot onze kerkelijke klassieken. Een must voor elke theoloog.

Het boek legt de grondstructuren bloot voor een theologie van het Oude Testament. Het is ook hoogst actueel met het oog op de discussie die in de media gevoerd wordt over het agressief geweld in de Bijbel. Vaak voelen we ons ongemakkelijk bij dit onderwerp. We proberen dan gauw over te schakelen naar de liefde van God in onze Heere Jezus Christus. God is liefde. Daar gaat het toch om – zeggen we dan – en over dat andere hebben we het niet graag. Dat was toch een andere cultuur? Bovendien is het al heel lang geleden. We hebben nu het Nieuwe Testament. En daar gaat het over de Heere Jezus! Over Zijn kruisdood en opstanding. Over Zijn liefde en genade voor ons tot in de dood.

De Schriften onderzoeken

Uitgangspunt in het boven genoemde boekje is de tekst: ‘En dezen (van Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.’ (Hand.17:11) Met ‘de Schriften’ wordt hier het ‘Oude Testament’ bedoeld. Kohlbrugge gebruikt hier expres aanhalingstekens, want het Bijbelse woord hiervoor is de Wet en de Profeten. Zo noemt hij het “Nieuwe Testament” steeds de Evangelisten en de Apostelen.

De Bereërs hebben het Evangelie gehoord en nu zoeken ze elke dag naar het bewijs daarvoor in het Oude Testament. Wie ten diepste wil begrijpen Wie de Heere Jezus voor hem is en wat Hij voor hem wil betekenen, dan moet diegene – zegt Kohlbrugge – dat opzoeken in het Oude Testament. Dan gaat hij pas echt zien dat ‘deze dingen zo zijn’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 2 februari 2017.