Waar bent u naar op zoek?

De TUA verbouwt

16-02-2023

Omdat de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) groeit, wordt het pand dit voorjaar verbouwd. Er worden meer werkplekken gecreëerd voor studenten en docenten. Verder krijgt het gebouw een lift, waardoor het beter toegankelijk zal zijn. Enkele ruimtes worden anders ingedeeld in verband met ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zo is de bibliotheekcollectie gegroeid en is gestart met het aanbieden van een extra masterstudie. Ook het aantal promovendi stijgt. De collegezalen, die verouderd zijn, worden aangepast aan de eisen van de tijd. Er komen bijvoorbeeld smartboards en de ruimtes krijgen betere ventilatie. De totale kosten bedragen € 800.000.

Meer info over de verbouwing en bekostiging via tua.nl/nl/verbouwing.