Waar bent u naar op zoek?

De verkiezingsleer biedt houvast

12-09-2018

De gereformeerde theologie is qua intentie en pretentie katholieke theologie. Dat geldt natuurlijk ook voor de protestantse kerken in de tijd van de Reformatie. In de belijdenisgeschriften is de katholiciteit een speerpunt, stelt dr. H. van den Belt.

Volgens de Augsburgse Confessie (1530) wijken de evangelische kerken in geen enkel geloofsartikel af van de katholieke kerk, maar verwijderen zij slechts een aantal misbruiken.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) stelt: ‘Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van ware gelovige christenen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus.’ Het verwijt dat de Reformatie schismatiek is, werd van protestantse zijde weersproken met een verwijzing naar de continuïteit met de apostolische leer en met de concilies van de Vroege Kerk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 september 2018.