Waar bent u naar op zoek?

De vliegende boekrol

ds. A. de Lange
Door: ds. A. de Lange
01-06-2023

Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. Zacharia 5:1

Moet ik bij de vliegende boekrol denken aan een luchtreclame: een groot spandoek met tekst erop getrokken door een vliegtuig? Nee. Want zo’n luchtreclame kun je negeren en dan vliegt ze gewoon verder. Met de vliegende boekrol is het anders.

Zacharia ziet in zijn zesde nachtgezicht een uitgerolde boekrol door de lucht vliegen, 10 bij 5 meter groot. De boekrol vliegt zelfstandig, als een vogel. Het blijkt in de uitleg die God erbij geeft aan de profeet, een ingrijpend gebeuren te zijn. ‘Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land.’ De vliegende boekrol is een vliegende vloek.

Daarbij kun je niet zeggen: ‘Nou, en?’, want de boekrol is God Woord en Zijn Woord is krachtig. De vliegende boekrol is als een roofvogel die zo dadelijk omlaag komt voor zijn prooi. Wie zal dat zijn? Ook dat zegt God: ‘ieder die steelt en ieder die een valse eed aflegt’.

Positief bedoeld

Een vloekboodschap lijkt weinig positiefs te hebben. Toch is ze hier terdege positief bedoeld. Ook het zesde nachtgezicht van Zacharia bevat een bemoedigende boodschap voor Israël na de ballingschap dat een nieuw bestaan zoekt te vinden na de terugkeer in Kanaän. De bemoediging van deze vloekboodschap is dat God zal zorgen dat onrecht en corruptie uit het land zullen verdwijnen, doordat Hij dieven en mensen die meineed plegen, eruit zal wegvagen.

In de Bijbel komen we het onthutsende verhaal tegen van koningin Izebel, die haar man koning Achab helpt om het land van Naboth te stelen. Naboth wordt vals beschuldigd van opstand tegen God en de koning; hij is het slachtoffer van diefstal en meineed. Zulke praktijken zijn er in veel landen gaande. Ze houden de armen arm en beroven het land van welvaart. Diefstal en meineed staan voor: niet geven om God en naaste. Met zo’n levensstijl lappen mensen in principe heel de wet van God aan hun laars. Van zulke mensen is te verwachten dat ze liegen, ontrouw zijn in relaties, vloeken en er hun kinderen aan wagen.

Gelukkig dat God dit niet allemaal laat doorgaan. God gaat Israël herstellen en Israël zal merken dat zondaren in haar midden niet met rust worden gelaten, maar worden weggevaagd.

Vergeving ontvangen

Wat God doet voor Israël, doet Hij voor Zijn hele kerk. Sinds Pinksteren is de boodschap van Christus als een vliegend Evangelie de wereld ingegaan. Met snelheid en kracht is het Evangelie van volk naar volk gegaan. En ook het zegenrijke van het Evangelie dat mensen die in zonden leven en erdoor worden bereikt, erdoor worden aangepakt. God doet dit door Zijn Evangelie op een bijzondere manier. De Heilige Geest gebruikt het zo dat mensen hun zonden gaan erkennen en om genade vragen en vergeving ontvangen. Vervolgens gaan ze de zonde ook loslaten. Mensen en volkeren knappen van het Evangelie echt op.

Oprukkende criminaliteit

Laten wij bidden dat God hetgeen Hij onder Israël wilde doen in de tijd na de terugkeer uit de ballingschap, ook zal doen in Nederland in onze dagen. Wij weten geen raad met allerlei oprukkende criminaliteit, nepnieuws, verhindering van normale rechtsgang, complottheorieën met hun verlammende uitwerking. Maar als God in Zijn verlossend handelen ook vandaag de vliegende boekrol zijn vlucht laat maken en de zondaren in hun bezigzijn de voet dwars zet, komt er verandering.

We bidden eveneens dat christenen overal ter wereld in situaties van verdrukking het gezicht van de vliegende boekrol mogen ontwaren. Dan zullen ze ruimte krijgen om de naam van Christus openlijk te belijden en kunnen ondergrondse kerken en christenen bovengronds komen.

Het gezicht van de vliegende boekrol lijkt niet opwekkend. Maar wie zucht onder doorgaand kwaad in de samenleving, boezemzonden van zichzelf, geweld van anderen, mag er opgewekt van worden. We mogen er levend vanuit Pinksteren moed uit putten, want de Geest is uitgestort en Hij is nog steeds krachtig. Waar Hij werkt, gebeurt er steeds meer: Hij reinigt het hart van zonde, vervolgens het leven en ook de omgeving. Vanwege de doorgaande leugen en meineed kon de vraag van mensen in Zacharia’s dagen gemakkelijk zijn: ‘Zou het?’ Het antwoord is: ‘Zie de vliegende boekrol.’

ds. A. de Lange
ds. A. de Lange