Waar bent u naar op zoek?

De voorjaarscatalogus

Actualiteit
22-01-2024

Een klein feestje in de donkere wintermaanden is de verschijning van de nieuwe voorjaarscatalogus 2024. Bijzonder geschikt voor het halfuurtje lummelen in de koffiepauze. We noteren na een eerste kopje koffie een handvol observaties.

Geestelijke ‘doe-boeken’
  1. Buitengewoon verblijdend is het grote aantal nieuwe uitgaven. Daar is onder ons kennelijk markt voor, alle sombere berichten over toenemende ontlezing ten spijt. Het ontbreekt auteurs niet aan moed, doorzettingsvermogen om het dikwijls taaie schrijfproces tot een goed einde te brengen. We verheugen ons.
  2. Opmerkelijk is dat er veel jonge schrijvers, vooral ook schrijfsters zijn. Wat het laatste betreft: er lijkt een opmars te zijn van jonge vrouwen, vaak moeders, die – zo heet het – met liefde delen wat henzelf al dan niet met vallen en opstaan duidelijk geworden is én waar een ander ongetwijfeld mee geholpen is. Het gaat dan om het geven van de praktische tools in verband met moeiten en vragen over de opvoeding, het leven met God, het huwelijk, de gemeente, enzovoorts.
  3. Wanneer ik mij niet vergis, vindt er een shift plaats naar publicaties die gaan over wat ik maar gemakshalve leven met jezelf, elkaar en God noem. Niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. Vroeger noemde men dat de praktijk der godzaligheid, al ben ik er niet helemaal zeker van of we dit label onbekommerd op deze uitgaven kunnen plakken. Hoe dan ook: de meer dogmatische uitgaven doen het waarschijnlijk toch wat minder, terwijl de geestelijke ‘doe-boeken’ gretig(er) aftrek vinden.

Alles wordt voorgekauwd
  1. De punten 1 tot 3 roepen de volgende vraag op: Vinden wij het moeilijk(er) om het leven gestalte te geven in gezin, ons huwelijk, de gemeente of op ons werk? Het aanbod in de catalogus lijkt dit wel te suggereren. Houdt dit soms verband met de toenemende vraag naar de zogenaamde praktische prediking, liefst met een aantal concrete handvatten voor het leven van elke dag? Dat laatste hoeven we niet meteen negatief te duiden – het geeft er blijk van dat we begrepen hebben dat het volgen van de Heere Jezus handen en voeten dient te krijgen.

Waar de kleine aarzeling zit, is de kriebel in je hart wanneer je nog eens terugbladert in de catalogus.

Lees de volledige tekst van dit Signalement in De Waarheidsvriend van donderdag 25 januari 2024. Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!