Waar bent u naar op zoek?

De vreugde van de viering

03-10-2011

Als Calvijn het over de sabbat heeft, richt hij zich niet op het verleden, op de praktijk van de Joodse sabbatsviering. Hij richt zich vooral op de toekomst, schrijft dr. W.H.Th. Moehn. God is het doel van alles, ook van de sabbat.

Hoe zit het bij Calvijn met de bijzondere positie van de zondag? Onder verwijzing naar Galaten 4:10 stelt hij dat deze dag niet heiliger is dan de andere dagen van de week, ‘maar hij is ingesteld, opdat de gemeente op die dag zou samenkomen om te bidden en God te loven, om het Woord te horen en om de sacramenten te gebruiken’. Het onderscheid van de dagen berust dus niet op godsdienstige motieven, maar heeft te maken met de goede orde in de gemeente.

Voor de concentratie op het Woord is het nodig ons dagelijks werk te laten rusten. Vanuit de zondag valt nieuw licht op de overige dagen van de week: ‘Wanneer wij dit Woord met heel ons hart indrinken en daardoor de werken van de oude mens doden, heiligen wij niet slechts de feestdagen, maar elke dag onafgebroken als een sabbat [!] en maken wij een begin met het vieren van sabbat na sabbat.’