Waar bent u naar op zoek?

Leven uit blijdschap in de Heere Jezus is een genadegave van God

De vreugde van mijn hart

Ds. M.C. Stehouwer
Door: Ds. M.C. Stehouwer
31-03-2022

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.’ (Filip.4:4) Wat een dankbaarheid mag er zijn, als er een gehoorzame reactie is op deze opdracht in Gods Woord. Als de belijdenis mag gaan zingen in het leven van een jongere of oudere: ‘U bent de vreugde van mijn hart.’

Wat is het een diepe vreugde om van God te zijn, geadopteerd kind van de hemelse Vader. Wat een blijdschap, omdat je gekocht bent door het kostbare bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. En dat alles vanwege Zijn ongedachte weg in kruis en opstanding. Dan is er de grote vreugde verzekerd en verzegeld te zijn door de Geest van Christus, verwonderd en overtuigd geworden (vgl. Rom.8). Wat een overweldigende rijkdom aan genade, amazing grace!

Vreugde als (op)gave

Maar over welke soort vreugde hebben wij het hier? Waar gaat dit over? Allereerst hebben we het hier over de wonderlijke mix van onze menselijke gevoelens en Gods wil en opdrachten daarover. Elke gelovige die gehoorzaam Jezus wil navolgen, zal hierin naar Hem willen luisteren. Dat is een levenslang leerproces, luisteren naar de Meester. Zo ontdekken we dat het niet om ons gaat in deze vreugde, maar om de Heere.

Een voorbeeld daarvan lezen we in Nehemia 8:11b ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’ Wat is er gaande? Het volk Israël, mannen, vrouwen en kinderen, zijn aangeslagen en diepbedroefd, nadat ze ontvankelijk geluisterd hebben en onderwijs gekregen hebben uit de wet van de Heere. Maar nu komt het, wat ontdekken we? Niet de opwelling van de emotie is leidend, maar het gebod van de Heere: ‘Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.’ (Ps.100:2)

Vreugde als een gebod en opgave. Dat is vreugde waarin God centraal komt te staan en de opdracht om de medemens daarin te betrekken (Neh.8). Denk hierbij aan de vele feesten die Israël als opdracht van God te vieren heeft tot Zijn eer, zodat jongeren en ouderen steeds weer leren groot te denken van de Heere en Zijn machtige heilsdaden niet zouden vergeten. Deze lijn valt op vele plekken in de Schrift aan te wijzen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M.C. Stehouwer
Ds. M.C. Stehouwer

is predikant van de hervormde gemeente te Wijngaarden.