Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend 1981-2006

12-11-2012

Tussen 1981 en 2006 veranderde 'De Waarheidsvriend' minder ingrijpend van karakter dan tussen 1956 en 1981. De onderwerpkeuze bleef divers en deels praktisch of alledaags. De historische heldencatalogus werd verder verruimd, schrijft Mirjam Hofman.

Het algemene geschiedbeeld, opgevat als de verdeling van het verleden in specifiek gewaardeerde tijdvakken, veranderde nauwelijks. Wel nam het aantal historische verwijzingen verder af.

De Reformatie gold in De Waarheidsvriend van 2006 nog steeds als het hoogtepunt van de kerkgeschiedenis. Men vereenzelvigde de Reformatie met het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof alleen.

Voor Calvijn bestond grote achting, maar andere reformatoren kwamen evengoed voor het voetlicht. Op Calvijn werd zelfs milde kritiek mogelijk. Luther kwam nog meer in beeld dan in 1981. Waar hij in 1956 omschreven werd als ‘een trillend kompas’, gold hij in 2006 als ‘de derde Elia’. Ds. A. Baas schreef in het bondsorgaan: ‘Geboren en getogen in de kerk van Rome, onderwezen in de leer van Rome, mocht Luther als ‘de derde Elia’ door prediking en geloofsgetuigenis het morgenlicht doen aanbreken na een diepe, donkere nacht in de kerk. Als bijbels en daarom gereformeerd christen weten we ons innig met hem verbonden en we zouden ’s zondags graag bij hem ter kerke gaan. Echter, we zouden zijn gebreken niet willen verzwijgen in een gesprek.’