Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend na 1930

10-04-2012

Wie het laatste nummer van De Waarheidsvriend uit de jaren 1930 leest, kan volgens dr. W. Verboom niet anders dan verzuchten: wat een bewogen tijd in de geschiedenis van de wereld, van ons land, van de kerk en ook van de Gereformeerde Bond.

Als het gaat om het geestelijk en sociaal welzijn vormen zich in de jaren dertig van de vorige eeuw dreigende wolken boven land en volk, die steeds zwarter worden. Direct na deze periode komt de ontlading: de Tweede Wereldoorlog.

Je kunt in deze periode zeker positieve dingen in De Waarheidsvriend lezen. Het is duidelijk dat de kerk aan invloed wint. Gemeenten groeien en de kerkgang neemt in belangrijke mate toe. In Rotterdam-Zuid verrijst de Maranathakerk en in Rijssen, Ede en Wezep, om maar enkele plaatsen te noemen, worden ook nieuwe kerken gebouwd. Het aantal vacatures in de kerk neemt af (van 337 in 1930 tot 229 in 1939) en het aantal kandidaten dat in hervormd-gereformeerde kring aan de slag gaat neemt duidelijk toe. Ook treedt er een kring van hulppredikers aan. Er komen meer orthodoxe kerkelijke hoogleraren.

De Gereformeerde Bond telt in De Waarheidsvriend al die zegeningen. Het blad zelf, dat in 1934 25 jaar bestaat, verschijnt in een kleiner formaat en een nieuw jasje. Toch zijn deze dingen slechts gaten in een donker wolkendek.