Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend na 1980

22-10-2012

Wie de achtduizend bladzijden van De Waarheidsvriend uit de jaren tachtig leest, vindt een afspiegeling van een bewogen periode, waarin sprake is van een opeenstapeling van zorgen in en om de kerk, schrijft dr. W. Verboom.

Het is een tijd waarin oude en nieuwe spanningen telkens hoog oplopen. De polarisatie neemt toe, er ontstaan nieuwe tegenstellingen in de kerk en in eigen gelederen. In de jaren zeventig was er sprake van een gezamenlijke herkenning rondom Het Getuigenis. Nu groeien de flanken van de kerk meer en meer uit elkaar.

Het proces van Samen op Weg gaat onverminderd verder. In 1984 ontstaat de Verklaring van overeenstemming tussen de participerende kerken. In 1986 volgt de Intentieverklaring van hereniging. Het proces is nu onomkeerbaar. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond laat telkens van zich horen. Bladzijden vol vallen er in De Waarheidsvriend over te lezen. Een belangrijk document is het Manifest, opgesteld tijdens een ambtsdragersvergadering in Barneveld waar de knelpunten in het SoW-proces werden besproken. De Gereformeerde Bond komt in een isolement terecht en krijgt in het geheel van de kerk het imago van: altijd op de rem trappen. Hoe lang zal ir. Van der Graaf zijn plaats nog in de Raad van Deputaten SOW kunnen innemen? Een bewogen oproep van synodelid dr. S. Meijers tot schuldbelijdenis wordt weggestemd. Trieste dingen.