Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend na 2000

07-01-2013

Wat in De Waarheidsvriend in 2000 de aandacht trekt, is een foto van de broeders J. van der Graaf en P.J. Vergunst. De eerste is aan het eind gekomen van zijn werk als algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, de tweede begint.

Ook De Waarheidsvriend krijgt in Vergunst een nieuwe eindredacteur. In 2001 ondergaat de lay-out een verandering. Er wordt onder andere een duidelijker letter ingevoerd en vaste rubrieken krijgen een logo. In 2006 verandert er veel meer. De Waarheidsvriend krijgt het voorkomen van een magazine, waarna de volgende stap de full colour-druk is. Ik merk na 95 jaargangen gelezen te hebben dat deze lay-out het blad een stuk toegankelijker maakt. Begin 2007 treedt mevrouw B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan aan als eindredacteur; Vergunst heet dan hoofdredacteur. Zo gaat De Waarheidsvriend met zijn tijd mee. Dat is ook zo als het gaat om de inbreng van de lezers. Door middel van ingezonden stukken, ervaringsverhalen, interviews en reacties komen zij meer in beeld dan voorheen. Sommigen worden wel eens erg mondig.

Het belangrijkste gebeuren waarvan De Waarheidsvriend overvol staat, is de fusie van de Protestantse Kerk in 2004, die tegelijk een scheuring betekent. Dit laatste kan een drama van ongekende omvang genoemd worden. Wanneer ik lees wat het hoofdbestuur eraan gedaan heeft om de scheuring te voorkomen, dan vind ik dat indrukwekkend.