Waar bent u naar op zoek?

De Waarheidsvriend voor vakantiegangers

05-08-2021

In de vakantie is er ook tijd om wat meer te lezen, is er meer rust om ons te bezinnen op wat waarde heeft en houdt. Om die reden zijn van het nummer van De Waarheidsvriend dat vandaag verschijnt, evenals van het nummer van 8 juli, enkele duizenden exemplaren extra gedrukt en verspreid. Dat gebeurde zowel via de kerkenraden als op diverse campings. We hopen dat voor velen een kennismaking ‘naar meer smaakt’. Voor een mooi aanbod, zie www.dewaarheidsvriend.nl.