Waar bent u naar op zoek?

De weg bereiden voor Jezus

08-01-2020

Jezus wil tot mensen komen, Hij dient Zich aan. Dat is de blijde en verblijdende boodschap van behoud. Het begin van het Evangelie gaat echter over struikelblokken. Ze liggen er, en ze moeten opgeruimd worden, stelt ds. A. de Lange.

Johannes de Doper is Jezus’ wegbereider geweest en hij gaat zich met het opruimen van de struikelblokken bezighouden. Dat is een patroon dat de profetieën van het Oude Testament al beschrijven.

In Jesaja 57 lezen we dat God Zijn volk weer bij Zich wil hebben. Hij ziet dat er bij (een deel van) het volk een verbrijzelde en nederige geest is gekomen. Bij zulke mensen wil Hij op aarde wonen. Daarom klinkt het: ‘Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!’ (Jes.57:14)

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 januari 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.