Waar bent u naar op zoek?

De weigerambtenaar

29-11-2011

Bij de RMU meldden zich in een week zeventig ambtenaren met gewetensbezwaren. Misschien moeten we eens gaan nadenken over stille tochten met hen in Den Haag, schrijft dr. W. Verboom.

Ons land heeft altijd de reputatie gehad tolerant tegenover minderheden te zijn. Zo vonden Joden een veilige schuilplaats in Amsterdam, waar zij in hun synagoge hun geloof in vrijheid konden belijden. Die tolerantie bleek samen te kunnen gaan met theocratie. Vrijheid is een waarde die diep verankerd is in het leven van ons volk.

In onze tijd vindt er een metamorfose plaats. Een totale verandering woelt onze samenleving om. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de bommen gelegd en nu komen ze tot ontploffing. Het zat er gewoon in. De vraag was niet of dat zou gebeuren, maar wanneer dat zou gebeuren. Nu is dan de tijd aangebroken dat er een geslacht aantreedt ‘dat Jozef niet meer gekend heeft’. Op 15 november 2011 barstte de bom in de Tweede Kamer. Tien jaar geleden werd het homohuwelijk een feit. Natuurlijk houden we rekening met ambtenaren die gewetensbezwaren hebben, zo klonk. Zo zijn we dat gewend in ons Nederland. De waarheid komt nu aan het licht. Ambtenaren die gewetensbezwaren hebben, noemen we weigerambtenaren en weigeren kan juridisch niet. Dan moet je gewoon stoppen en gaan vissen (als dat mag).