Waar bent u naar op zoek?

De werkelijkheid achter teken en zegel

03-10-2017

Talloze keren heeft ds. J.J. Verhaar over het onderwerp onderricht gegeven, vragen beantwoord, begrippen verhelderd. Tweemaal hield hij een prekenserie over de doop.

Onlangs verscheen zijn onderwijs hierover in het boek Gedoopt in de Naam. Het doopformulier aan Gods gemeente uitgelegd. Een gesprek over de realiteit die achter het besprenkelen met water schuilt.

Op de vraag met welk doel hij dit boek schreef, legt ds. Verhaar, emeritus predikant uit Krimpen aan den IJssel, uit: ‘Bij het onderwijs over het doopformulier komen er vragen. Het eigen geloof gaat een confrontatie aan met de dingen die in het formulier staan. Dan moet het formulier helder uitgelegd worden. Met dit boek wil ik niet zozeer een stichtelijk woord tot de lezer richten, maar meer een verklarend. Hopelijk zal de waarheid vanuit zichzelf stichten.’

De titel van uw boek luidt ‘Gedoopt in de Naam’. Jezus droeg Zijn discipelen op om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat betekent dit dopen in de Naam?

‘Door de doop komen we in gemeenschap met die Naam, we worden verbonden aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We komen met God de Vader en met Christus in aanraking als met een vader en oudste broer. Door de doop wordt dat werkelijkheid voor ons.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 oktober 2017.