Waar bent u naar op zoek?

De zeventig gezichten van de Tora

01-10-2019

De Bijbel wordt al eeuwenlang gelezen, geleefd en bestudeerd; niet alleen binnen de christelijke traditie, maar ook binnen het jodendom, schrijft dr. B.T. Wallet.

De Hebreeuwse Bijbel – het Oude Testament – neemt daarin een centrale plaats in en van de oudheid tot op heden heeft zich een indrukwekkende traditie van Joodse bijbeluitleg ontwikkeld.  

Wat is daar nu typerend aan? En welke betekenis kan dit hebben voor christelijke theologen, predikanten en gemeenteleden?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dé ‘Joodse bijbeluitleg’ bestaat niet. In de loop van meer dan tweeduizend jaar is de Hebreeuwse Bijbel door Joden op tal van verschillende manieren steeds weer opnieuw uitgelegd. Daarbij is wel steeds sprake van allerlei vormen van continuïteit en leggen nieuwere vormen steeds rekenschap af van hun verhouding tot het verleden. Binnen het geheel van ‘Joodse bijbeluitleg’ zijn drie belangrijke clusters aan te wijzen, die we in dit artikel wat nader zullen introduceren: de midrasj, de middeleeuwse bijbelcommentatoren en de moderne Joodse bijbelexegese.

Samen de Schrift lezen

Eerst is het goed om duidelijk te krijgen hoe de Joodse omgang met de Schrift is en welke basisprincipes daaraan ten grondslag liggen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 oktober 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.