Waar bent u naar op zoek?

blog

Dementie

04-08-2013

Dementerende medemensen laten ons niet onberoerd. Zij doen iets met hun omgeving. Er kan medelijden gewekt worden, maar even zo goed afkeer, minachting en zelfs irritatie. Hun gedrag kan zelfs als problematisch ervaren worden.

‘Problematisch’ is een woord dat vraagt om nuance. We zeggen niet graag dat iemand problemen veroorzaakt, ‘lastig’ of ‘vervelend’ is. Zeker niet als het over je partner, vader of moeder gaat. Dat neemt niet weg dat zorgen voor een dementerend thuiswonend familielid een zware opgave is. Er zal een moment komen dat de draaglast onze fysieke en emotionele draagkracht te boven gaat. Het gaat immers om meer dan aandacht geven aan en taken overnemen van een geliefde.

Hersenziekten en -beschadigingen leiden meestal ook tot karakterverandering. Schaduwzijden van het karakter die iemand eerder wist te beheersen, komen steeds meer ongecensureerd naar buiten. Het kan gaan om een antisociale, een narcistische of theatrale trek die meer dan ooit op de voorgrond treedt. Ongenaakbaarheid, grote behoefte aan aandacht en waardering, slecht kunnen omgaan met kritiek en dwangmatig gedrag kunnen aanleiding geven tot grote spanning met de omgeving.

Daar staat tegenover dat mensen met dementie ook heel liefdevol en aanhankelijk kunnen zijn en ons daarmee ontroeren.