Waar bent u naar op zoek?

Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet gaan samenwerken

19-05-2022

De hervormde gemeenten van Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet hebben in maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin is vastgelegd dat zij op verschillende terreinen gaan samenwerken. Belangrijkste punten uit de overeenkomst zijn het samenvoegen van de kerkenraden en het beroepen van een gezamenlijke predikant, nadat ds. B. de Borst van de hervormde gemeente Den Bommel in juni met emeritaat gaat. Stad aan ’t Haringvliet heeft al sinds 2018 geen predikant meer. Beide gemeenten zijn financieel niet langer in staat om een eigen predikant te beroepen en gaan dat daarom nu samen doen.

Het lukt in Stad aan ’t Haringvliet ook niet meer om aan het – volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk – vereiste aantal van zes kerkenraadsleden te voldoen. Door gezamenlijke colleges te vormen, is dit probleem opgelost. De vermogens van beide gemeenten blijven gescheiden. Ook blijven zij eigen kerkdiensten beleggen.

Hoewel de aanleiding voor de samenwerking is ingegeven door een teruglopend ledenaantal en daarmee ook van teruglopende financiën, zijn beide kerkenraden optimistisch. De samenwerking is een nieuwe start om samen in vertrouwen op God de gemeenten verder op te bouwen.

Een aardige anekdote is dat juist in de afgelopen weken bij een gemeentelid een oud krantenknipsel tevoorschijn kwam, uit 1891. De gemeenten Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet beriepen samen ds. W. den Hengst te Den Helder. Toen dus ook al. De samenwerkingsovereenkomst is door het breed moderamen van de classis Delta goedgekeurd en ingegaan op 1 mei.