Waar bent u naar op zoek?

Diaconaal Platform De Ronde Venen biedt hulp waar nodig

17-03-2014

‘Ik heb geen mens.' Dat is voor velen werkelijkheid. Voor bepaalde voorzieningen vanuit de overheid komen ze niet (meer) in aanmerking, een sociaal netwerk ontbreekt en alleen lukt het niet. Voor deze mensen zet Diaconaal Platform De Ronde Venen zich in.

Eind 2011. Peter de Leeuw, diaken in de hervormde gemeente Wilnis, krijgt een mailtje. ‘Een vrijwilliger van de voedselbank komt in aanraking met een crisissituatie. Als niet binnen enkele dagen financieel geholpen wordt, heeft dat dramatische gevolgen voor een bepaald gezin. De vrijwilliger richt zich per mail tot enkele mensen die hij kent, uit diverse kerken. Per mail wordt rond de kerstdagen geregeld dat het geld er komt.’

In januari oppert dezelfde vrijwilliger: Fijn dat jullie geholpen hebben, maar waarom gaan jullie hier niet mee verder? Peter: ‘De hervormde gemeente Wilnis stelt vergaderruimte ter beschikking, en als afgevaardigden van verschillende kerkelijke gemeenten komen we bij elkaar om te brainstormen. We leggen contacten met onder andere de NPV (afdeling De Ronde Venen), stichting Present (afdeling Woerden), andere diaconale platforms en de burgerlijke gemeente. In juni 2012 hebben we veel informatie verzameld. We besluiten het in de zomer te laten rusten en ervoor te bidden. Vier mensen gaan door als denktank en in januari 2013 wordt een plan gepresenteerd. Dat leidt ertoe dat op 5 juni 2013 het startschot gegeven kan worden voor het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Bedoeld voor álle 43.000 inwoners van De Ronde Venen.

Het platform heeft twee poten: praktische en financiële hulp. De NPV organiseert de praktische hulp, zoals klusjes, boodschappen doen, administratie of vervoer en heeft twee databases: van de NPV (dertig vrijwilligers) en van het platform (vijftig vrijwilligers). Zo’n 30 procent van de vijftig vrijwilligers werd in de eerste vier maanden al een keer ingezet.