Waar bent u naar op zoek?

Diaconaat

24-11-2020

Afgelopen week kwam ik, zo vertelt ds. J.A.W. Verhoeven, bij een grootgrutter een groot publicatiebord tegen waarop vermeld stond dat ik als klant bepaalde (vooral houdbare) voedselwaren zou kunnen kopen,

die ik vervolgens bij het verlaten van de supermarkt kon achterlaten.

De opbrengst was bestemd voor de voedselbank in Krimpen. Deze actie is opgezet door de gezamenlijke diaconieën van de plaatselijke kerken.

Ik weet dat in andere gemeenten soortgelijke initiatieven zijn ontplooid. Alle waardering! Zo nemen kerkelijke gemeenten hun verantwoordelijkheid om schouder aan schouder hun naaste te dienen. Het ambt van diaken is immers bedoeld om dienstbaarheid te praktiseren en stimuleren, in navolging van Christus. Juist in coronatijd, nu veel mensen in financiële problemen (dreigen te) raken. 

Voedselbanken

Toch schuurt er iets. Bij zijn emeritaat zegt ds. Dick Couvée: het is een bloody shame dat we in dit land voedselbanken hebben.

Lees de volledige tekst van dit ‘Signalement’ in De Waarheidsvriend van donderdag 26 november 2020.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.