Waar bent u naar op zoek?

Kerken in Nieuwerkerk aan den IJssel bieden hulp aan mensen die het niet redden

Diaconale presentie

Ds. J.W. Sparreboom
Door: Ds. J.W. Sparreboom
Diaconaat
17-01-2023

De apostel Paulus schreef zijn jongere collega Timotheüs al om de rijken in deze tegenwoordige tijd aan te sporen ‘om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen’. Ook in onze tijd, in ons land is deze oproep actueel.

De aansporing van Paulus (1 Tim.6:18) heeft alles te maken met de levende God, Die ‘ons alle dingen in rijke mate verschaft’. Het is prachtig dat Timotheüs bovendien een belofte verbindt aan deze vrijgevigheid: ‘een goed fundament voor de toekomst.’ Niet alleen op deze plaats, maar ook de Korinthiërs moedigt de apostel aan om vrijgevig te zijn, want ‘God heeft een blijmoedige gever lief’. (2 Kor.9:7) Paulus bouwt in zijn aansporing aan Timotheüs en de gemeente in Korinthe voort op de Schrift; vanuit Psalm 146 weten we dat de HEERE wees en weduwe staande houdt. In de Bergrede maakt de Heere Jezus duidelijk hoe belangrijk het is om te geven, hoewel Hij er direct bij zegt dat het er daarbij niet om gaat om ‘door de mensen gezien te worden’.

In het klassieke bevestigingsformulier voor diakenen klinkt de taak voor deze ambtsdragers, om ‘in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen, die aan de armen gegeven worden, te verzamelen en te bewaren’ en uit te delen.

Welvarend

Nu is de context waarin deze woorden vandaag de dag klinken in het algemeen een welvarende. In elk geval geldt in het algemeen voor veel inwoners van de burgerlijke gemeente Zuidplas dat zij welgesteld zijn. Veel inwoners blijken hun schaapjes financieel gezien op het droge te hebben. Deze welvaartsstandaard geldt ook voor veel gemeenteleden van onze hervormde gemeente. Sommige gemeenteleden beschikken, naast een compleet wagenpark, over een tweede huis, al dan niet op wielen, en houden met gemak middelen over om te kunnen beleggen. Zoals Timotheüs in zijn tijd al te maken heeft met ‘rijken in deze tegenwoordige wereld’, geldt dat voor veel gemeenteleden in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik heb geen concrete cijfers van een onderzoek, maar ik vermoed dat hetzelfde voor veel gemeenten in ons land geldt: veel kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland kunnen gerekend worden tot ‘middenstandsgemeenten’.

Geen vetpot

Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Binnen onze gemeente zijn er ondernemers die eerder getroffen waren door de coronaperiode en nu te maken krijgen met hoge energiekosten. Soms betekent dit dat een onderneming, zoals een tuinderij, niet kan worden voortgezet. Dat is best zuur, zeker als een bedrijf al jarenlang een bloeiende onderneming is. Ik vermoed dat het in meer gemeenten voorkomt dat een onderneming ophoudt te bestaan. Bovendien heeft het beëindigen van een onderneming ook altijd gevolgen voor werknemers. Ondanks de vele vacatures die er in ons land zijn, is het nog niet altijd zo gemakkelijk om ergens aan de slag te gaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 19 januari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. J.W. Sparreboom
Ds. J.W. Sparreboom

is predikant van de hervormde gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel.