Waar bent u naar op zoek?

Diaconie moet vaker helpen

10-12-2012

Aanvragen om financiële ondersteuning nemen toe, merkt een diaken van een middelgrote gemeente op de Veluwe: ‘De bedragen waar mensen om vragen zijn steeds groter en de schuldenproblematiek wordt ingewikkelder.'

Het Armoedesignaal 2012, een handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties, sluit bij deze constatering aan. Het stelt: ‘De gevolgen van de kredietcrisis zijn inmiddels zichtbaar in onze Nederlandse samenleving. De werkloosheid stijgt. Het aantal schulden neemt toe. Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd of al van kracht geworden waardoor de zorgkosten stijgen. Al deze ontwikkelingen raken een brede groep mensen in onze samenleving, in het bijzonder mensen die in een kwetsbare financiële positie leven.’

Het Armoedesignaal is een uitgave van Kerk in Actie, de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, de Raad van kerken in Nederland en het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad. Alarmerend is dat diaconieën vaak moeten helpen vanwege primaire levensbehoeften op terreinen van wonen, zorg en levensonderhoud.