Waar bent u naar op zoek?

Dichters verbinden staatkundige en bijbelse bevrijding

07-04-2020

Goede Vrijdag en Pasen zijn twee kerkelijke vierdagen met schrille tegenstellingen: dood tegenover leven, gebondenheid tegenover bevrijding. Maar vrijheid of bevrijding heeft verschillende betekenisniveaus, stelt dr. J. de Gier.

Daarover gaat het gedicht ‘Vryheyt’ van de zeventiende-eeuwse predikant-dichter Jacobus Revius (1586-1658). Enige tientallen jaren was hij als predikant aan Deventer verbonden. Tussen Revius – hij heette eigenlijk Reefsen – en deze stad bestond een nauwe band. Daar schreef hij ook vele van zijn gedichten, verzameld in de literair hoogstaande dichtbundel Over-Ysselsche sangen en dichten

Vryheyt

In de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog vonden diverse vredesonderhandelingen plaats tussen de Republiek en Spanje. Daarin past Revius’ gedicht ‘Vryheyt’, dat eindigt met de volgende boodschap aan het volk der Nederlanden: 

O Nederland, ’t en is de rechte<p> vrij-dom <i>niet

dat gij ontlastet zijt van ’t Castellaans gebied*

en ondertussen draagt het zware juk der zonden:

Dient God, zo zijt gij vrij, al waart gij ook gebonden.

*Spaanse overheersing

 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 april 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.