Waar bent u naar op zoek?

Dieper leren nadenken

ds. J.J. Verhaar
Door: ds. J.J. Verhaar
25-08-2022

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) heeft een naam die meteen precies uitdrukt waar de cursus voor is. Ze wordt gegeven in drie plaatsen in ons land: namelijk in Gouda, Putten en Rijssen. Het nieuwe seizoen begint bijna.

Gemeenteleden van jong tot oud, met gevarieerde schoolopleidingen of zonder dat, verdiepen zich bij deze cursus in de exegese van Oude en Nieuwe Testament, de kerkgeschiedenis, de dogmatiek, de praktische theologie, de ethiek en de oecumenica. Dat verdiepen doe je, omdat je wat meer wil weten over de Bijbel, het christelijk geloof en alles wat daarmee samenhangt. De zogenaamde Studium Generale wordt gegeven voor ex-cursisten, in de drie genoemde plaatsen plus in Houten en Middelharnis. Er zijn geen examens en diploma’s verbonden aan de TVG, het gaat om (leren) nadenken in de diepe zin van het woord.

Best intensief

Er zijn best wel een aantal redenen te bedenken om de opwekking om mee te doen naast je neer te leggen:

1. Er zijn drie jaar lang ongeveer twintig zaterdagmorgens mee gemoeid; dat is best intensief.

2. Je kunt vinden dat ‘geloven’ juist betekent dat je niet te veel moet nadenken.

3. Je kweekt er maar eigenwijze en al te mondige gemeenteleden mee en ‘dat moeten we niet hebben’.

4. Ik heb er geen tijd voor. Ik wil of kan er geen tijd voor vrijmaken.

Veel profijt

De redenen om wel gehoor aan de opwekking te geven zijn mijns inziens veel sterker:

1. Het is broodnodig om als christen verdieping van je geloof te ontvangen.

2. Een vruchtbaar deelnemen aan de kerkdiensten en het gemeenteleven wordt door de cursus versterkt.

3. Het helpt je om in een ambt te staan, nu of in de toekomst.

4. Het helpt je om op een verstandige en betrokken manier om te gaan met en te spreken met je kinderen, kleinkinderen, niet-christenen enz. Dus om je geloof te belijden en te verantwoorden.

5. Het helpt om in deze tijd van grote beroering in kerk en maatschappij de geesten te onderscheiden en verantwoorde beslissingen te nemen. Kortom, het is een hulp bij het volgen van de Heiland.

6. Het is heel fijn om in groepsverband over het geloof en de geloofspraktijk na te denken. Er ontstaan tijdens de cursus af en toe best wel hechte groepen, die soms vriendengroepen worden.

7. Misschien vind je het beslist laagdrempelige contact met de docenten (de meeste zijn predikanten uit de omgeving van de Gereformeerde Bond) fijn en inspirerend.

8. Het intensieve van de cursus kan net zo goed een voordeel zijn als een nadeel; namelijk een intensief profijt.

Op de website van de cursus (cursustvg.nl) zijn alle ins en outs te vinden. Opgeven kan via de secretaresses (van Gouda, Putten en Rijssen) of via de cursusleiders van die plaatsen.

ds. J.J. Verhaar
ds. J.J. Verhaar