Waar bent u naar op zoek?

column

Discipel en apostel

28-06-2017

‘Wat is eigenlijk het verschil tussen een discipel en een apostel?’ Mijn zondagsschoolleerlingen kijken bedenkelijk. Aarzelend steekt iemand de vinger op. ‘Discipelen leren van de Heere Jezus’. ‘Goed zo, en wat doen apostelen?’

‘Die gaan het aan de mensen vertellen,’ vult een ander aan. ‘Weer helemaal goed. En moeten apostelen nog meer doen?’ Daar komen de achtjarigen even niet uit. ‘Ik vind het vandaag extra belangrijk,’ geef ik een hint. Meteen schieten er een paar vingers de lucht in. ‘Dopen?’

De vertelling gaat over de verkiezing van Matthias tot apostel. Met de kinderen stellen we vast waarom er een nieuwe apostel moest komen, op welke manier die gekozen werd en wie het werd. Als verwerking trekken we de lijn door naar de ambten en taken in onze gemeenten. ‘Zijn er bij ons in de kerk ook apostelen?’ vraag ik daarom aan de leerlingen. Die zijn er niet. Maar al snel hebben we een flinke lijst op het bord staan. De diaken, want die mag het geld ophalen in de kerk. Het zoontje van de koster weet dat de koster de deuren open doet en alles klaarmaakt voor de kerk. ‘Dan moet hij vanmiddag water klaar zetten,’ vult Joanne enthousiast aan.

We vervolgen de lijst. De dominee preekt en zorgt er voor dat de mensen weten wat ze doen moeten. Een ouderling loopt met de dominee mee en zit vooraan. ‘Wat doet een ouderling eigenlijk door de week?’ vraag ik. Anita steekt haar vinger op en vertelt: ‘Mijn vader is ook ouderling, en die werkt gewoon door de week.’ ‘Weet je dat je vader deze week bij mij op bezoek is geweest, met de dominee? Om te praten over de doop.’ Ze weet het niet, maar glundert trots.

De organist krijgt ook een plaats in de rij. Ook ‘gewoon de mensen in de kerk’. Die moeten zingen, bidden en luisteren. De zondagsschoolmeester mag volgens de kinderen ook niet ontbreken. Dezelfde zondagsschoolmeester belooft die middag weer om ook zijn eigen kinderen te onderwijzen, te doen en te laten onderwijzen. Maar het is absoluut geen straf om kinderen met Gods naam aan hun voorhoofd in te wijden in alle facetten van Gods Koninkrijk.

Arjan Baarssen