Waar bent u naar op zoek?

Dissertatie dr. Harmen van Wijnen: Relatie kerk en jongeren staat onder druk

08-11-2016

De relatie tussen kerk en jongeren staat in Nederland sterk onder druk, blijkt uit onderzoek van Harmen van Wijnen, schrijft dr. J. van Wijk.

Nieuwe wegen in het denken, handelen en gedragen zijn nodig om samen tot leven en geloven ‘over de kloof heen’ te komen.

Van Wijnen spreekt in zijn proefschrift Faith in Small Groups of Adolescents. Being Together as a Basic Given over een ‘mismatch’ tussen de jeugd en de kerk. Op 14 september promoveerde hij aan de PThU op deze Engelstalige studie. Een hartelijke gelukwens met het voltooien van zijn studie is op zijn plaats.

Verbinding

Dr. Van Wijnen heeft onderzoek gedaan onder vijf (informele) small groups van adolescenten naar hun geloof in praktijk en naar hun verbinding met de kerk. Het proefschrift is opgebouwd uit vijf artikelen voor internationale tijdschriften die een heldere samenhang vormen met de hoofdvraag van het onderzoek. Deze betrof de vraag hoe de praktijk van kleine groepen zich verhoudt tot het geloof van de adolescenten en tot hun relatie met de kerk en hoe deze praktijk theologisch geëvalueerd kan worden.

De focus van het onderzoek spitste zich toe op vier onderzoeksvragen, namelijk kleine groepen, geloof, adolescenten, de kerk en hun onderlinge verbondenheid. De onderzoeker heeft bewust gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarin de resultaten van gesprekken, interviews en (video)observaties, gekoppeld aan gedegen literatuurstudie, hebben geleid tot een uitstekende balans tussen theorie en praktijk.

Moeite

De vijf groepen die Van Wijnen heeft onderzocht, zijn afkomstig uit een schakering van tradities binnen de Protestantse Kerk. Ze werden geselecteerd uit het netwerk van de onderzoeker zelf, de HGJB en JOP. De vijf groepen waren op verschillende manieren tot stand gekomen. Het betrof (kleine) groepen van verschillende omvang.

Alle adolescenten waren bekend met de beginselen van het christelijk geloof. En bij allen bleek dat ze moeite hebben met de kerk waaruit zij komen. Dit betreft met name de kloof die ze ervaren tussen de praktijk van hun leven en de wijze van geloven binnen de geïnstitutionaliseerde verbanden van hun gemeente en kerk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 11 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)