Waar bent u naar op zoek?

Dit is de dag

Dr. A. de Muynck
Door: Dr. A. de Muynck
25-11-2021

Toen de Evangelische Omroep jaren geleden haar actualiteitenprogramma betitelde als ‘Dit is de dag’, vond ik dat niet fijn. Ging Psalm 118:24 niet over een speciale dag? Uitleggers brengen de tekst in verband met de sabbat, met het Pascha of met de terugkeer uit de ballingschap. In mijn geest is de psalm verbonden met de zondagochtend uit mijn kindertijd.

Na het ontbijt werd steevast door ons zevenkoppige gezin Datheen aangeheven: ‘Dit is de dag schoon uitgelezen, die de Heer zelf nu gemaakt heeft.’ Grondtonen van generaties zinderden door ons gezang. Ik dacht als kind tenminste dat iedereen het altijd zo gedaan had.

Die herinnering voelt heel anders dan de waan van de dag op de radio. In het zingen kwam niet alleen iets verhevens, iets tijdloos mee, maar ook een vreemde vreugde. Het zondagochtendlied markeerde de identiteit van de dag. Het kon niet anders dan een blijde dag worden. Zonder dat ik het wist, spoorde het met de Joodse traditie: het is niet de bedoeling dat je op de sabbat verdrietig bent.

Spannend is dan of die vrolijkheid ook de rest van de week bepaalt. Een stemming slaat snel om door zorg en ongemak.

Vanuit de geest van Psalm 118, waarin het nadrukkelijk gaat over benauwdheid, zou niets ons hoeven hinderen ook op doordeweekse dagen een lied aan te heffen. Het voelt tegendraads, maar ook als je besprongen wordt met nare gedachten, mag je gaan zingen. Als het even niet lekker loopt in je gezin, hoef je niet te gaan mopperen, maar kun je bekende klanken voor de geest proberen te halen. Dat zou zomaar de eigentijdse versie kunnen zijn van ‘Dit is de dag’ (Op Toonhoogte 148). Ook deze moeitevolle dag is geheiligd vanuit de sabbat.

Zo begin ik de programmamakers van de EO toch nog gelijk te geven. Iedere dag is weer een nieuwe dag door God gemaakt.

Het sabbatgezang mag zelfs de actualiteiten bepalen. Tegen alle verdrukking in zingen we: ‘Laten we ons verheugen en verblijd zijn.’

Dr. A. de Muynck
Dr. A. de Muynck