Waar bent u naar op zoek?

De Heidelbergse Catechismus krijgt in de Gereja Protestan Indonesia Luwu enthousiast onthaal

‘Dit is fundamenteel’

Ds. L.J. Vogelaar
Door: Ds. L.J. Vogelaar
Zending
28-02-2023

De één wordt er enthousiast van, een ander haakt af, weer een ander is nieuwsgierig. Wat beweegt de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) om aan de slag te gaan met de Heidelbergse Catechismus? Is het de nieuwe visie van de GZB om de gereformeerde leer te verbreiden?

Tegen aandacht voor de Heidelbergse Catechismus binnen de GPIL is het nodige in te brengen. Is de GPIL echt geholpen met een geschrift van 460 jaar oud, dat ingaat op de vragen en uitdagingen van die tijd? Zou de GPIL niet meer geholpen zijn met een belijdenis die ingaat op de uitdagingen en problemen waar de GPIL voor staat: de schepping die in rap tempo naar de knoppen gaat, armoede, discriminatie, onrechtvaardigheid, corruptie en radicalisme?

Nieuw enthousiasme

De aandacht voor de Heidelbergse Catechismus binnen de GPIL is geen wens van de GZB. Het komt bij de GPIL zelf vandaan. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat de conferenties rond het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus wel bijgedragen hebben aan een nieuw enthousiasme en elan.

Op de vijfjaarlijkse synodevergadering in 2014 nam de GPIL een nieuwe kerkorde aan. Tijdens de discussie kwam ook de Heidelbergse Catechismus voorbij. De uitkomst van de discussie over de Heidelberger was: we nemen de catechismus niet alleen opnieuw op als basis voor het geloofsonderricht, maar verplichten onszelf daarbij om de inhoud van dit geschrift binnen de gemeenten weer voor het voetlicht te brengen.

Tijdens deze synodevergadering werd ook een nieuw strategisch beleidsplan aangenomen, waarin een van de vijf speerpunten was: we willen reformatorischer worden. We zijn in naam reformatorisch, maar we weten er eigenlijk heel weinig van. Wat is nu precies onze identiteit als reformatorische denominatie?

Vier logische delen

Ook tijdens de vijfjaarlijkse synode in 2019 werd opnieuw uitgesproken dat de GPIL reformatorischer wil worden. Als team vorming en toerusting hebben we geprobeerd dit concreet te maken. Hoe hebben we het aangepakt?

We hebben de Heidelbergse Catechismus opgedeeld in vier logische delen, om het geschrift zo binnen vier jaar te kunnen introduceren. Voor het eerste deel (zondag 1-7, 23-28) hebben we predikanten van de GPIL gevraagd om per zondag (1) een korte uitleg, (2) een uitwerking van de betekenis, toepassing en relevantie en (3) een preek te schrijven. De predikanten kregen boeken over de Heidelbergse Catechismus. De gedachte was: zo moedigen we predikanten aan om te studeren, vergroten we het draagvlak en ontwikkelen we materiaal dat aansluit bij de concrete context. De doelgroep die we met het materiaal op het oog hadden, waren de gezinsdiensten en de jongvolwassendiensten (die doordeweeks gehouden worden).

Het geven van feedback op de ingeleverde bijdragen was nog best een uitdaging. Bijvoorbeeld de eerste versie van de preek over zondag 2 (door in de spiegel van Gods wet te kijken, kom ik te weten hoe ellendig ik eraan toe ben). De preek ging over de vreugde om Gods wet te doen (naar aanleiding van Psalm 119). Het kostte ons als team enige overredingskracht om de predikant te overtuigen dat de preek wel goed was (en passend bij de wet als richtsnoer om de dank voor Gods genade concreet te maken), maar niet paste bij de inhoud van zondag 2 (de wet als spiegel om overtuigd te worden dat ik als zondaar Gods genade in Jezus Christus nodig heb).

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. L.J. Vogelaar
Ds. L.J. Vogelaar

is door de GZB uitgezonden om als toerustingspredikant de Gereja Protestan
Indonesia Luwu (GPIL) in Indonesië te dienen.