Waar bent u naar op zoek?

Doeners in de kerk

09-12-2013

In de kerk staat nadenken over geloofszaken en over de betekenis van Gods Woord centraal. Het gaat vaak om kennisoverdracht. Deze nadruk op het intellectuele slaat bij een grote groep kerkleden echter niet of nauwelijks aan.

Binnen de kerk is een grote groep mensen die niet gericht is op de bestudering van en het nadenken over Gods Woord. Volgens het CBS was in 2007 70 procent van de Nederlandse bevolking niet hoger geschoold dan het middelbaar beroepsonderwijs. Te verwachten is dat binnen de kerk dit percentage niet erg zal afwijken.

Door de sterke nadruk op het intellectuele loopt de kerk het risico een groot gedeelte van de mensen in de kerk niet te bereiken of écht te raken. Het is daarom van belang dat we nadenken over hoe we deze groep in het vizier krijgen en hoe we die het beste kunnen benaderen. De boodschap van Gods Woord moet hetzelfde blijven, maar wellicht kunnen we in het overbrengen meer aandacht hebben voor doeners. Met ‘doeners’ doelen we dan vooral op de vmbo-jongeren, hoewel er onder vwo’ers ook zeker doeners zijn.
Bij het beantwoorden van de vraag hoe we binnen de kerk aandacht kunnen geven aan doeners zijn veel aandachtspunten van belang. Hier volgt een selectie van wat is aangereikt tijdens het onlangs gehouden symposium ‘Doeners in de kerk’.