Waar bent u naar op zoek?

Dominees op retraite

25-11-2014

Voor de eerste keer belegde Areopagus, instituut voor missionaire en contextuele prediking, een retraite. Vijftien predikanten waren op 21 en 22 november bij elkaar in conferentiecentrum Mennorode te Elspeet.

Tijdens de reguliere preekcursussen komt geregeld naar voren dat het werk in toenemende mate zwaar valt. Hoe houd je het vol? Ondanks trouwe en tomeloze inzet word je geconfronteerd met onvrede, terugloop en neergang. Vandaar dat het idee ontstond voor een retraite, waarin de moeite gedeeld kan worden en nieuwe moed kan worden opgedaan. Het sluit bovendien goed aan bij het thema discipelschap, waar de IZB momenteel nadrukkelijk op inzet, maar dan discipelschap voor dominees.

De retraite had als thema ‘Vreugdevol volharden’ en cirkelde rond de vragen: Wat schenkt ons vreugde, wat maakt ons verlegen, wat is ons verlangen? Samen deelden we wat er zoal in ons leven, geloven en werken omgaat. Op vrijdagavond hield collega J.C. Schuurman uit Harderwijk een persoonlijk getinte causerie. De openheid had zijn eigen kwetsbaarheid, maar deed weldadig aan. Het gaf herkenning en schiep onderlinge gemeenschap. Daarnaast waren er meerdere momenten waarop we in stilte een gegeven bijbeltekst ‘proefden’ en tot ons namen. En door veel te zingen werden klacht en hoop luidkeels verwoord.

Graag geef ik een aantal ervaringen door, opgetekend uit de mond van deelnemers.

‘Cynisme, waar ik zelf nogal gevoelig voor ben, is een valkuil. Dat zag ik. De vraag voor mij is nu: Wat straal ik uit? Cynisme, eenzaamheid, of wordt Gods werk aan één van Zijn knechten gezien door mensen om me heen?’

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 28 november 2014.