Waar bent u naar op zoek?

Doopformulier krijgt toevoeging

05-12-2017

Aan de zinsnede in het klassieke doopformulier ‘aangezien nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen…’ zijn in 2004 tussen haken de woorden ‘onder het nieuwe verbond’ toegevoegd.

Omdat de aanvulling nieuwe vragen oproept, is er nogmaals een andere formulering vastgesteld. De bedoeling van de toevoeging in 2004 was de verhouding tussen oude en nieuwe verbond te verduidelijken. Nu blijkt echter dat deze woorden tegelijk ook nieuwe vragen oproepen. Daarom is er gezocht naar een nieuwe formulering.

Vervangingstheologie

In het klassieke doopformulier, halverwege de zestiende eeuw opgesteld door Marten Micron, predikant van de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen, lezen we de zinsnede: ‘aangezien nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen…’ . Deze formulering kan de gedachte oproepen dat het oude verbond heeft afgedaan, nu met Pinksteren het nieuwe is gekomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 december 2017.