Waar bent u naar op zoek?

Door de Geest komt wat dood is, opnieuw tot leven

09-05-2016

De lente, wat kun je daarnaar verlangen. Planten lopen uit, kale takken kleuren groen. Dit is het signaal dat de winter voorbij is, schrijft ds. H.M. Burggraaf.

In de natuur keert deze cyclus jaar na jaar terug. Lente, zomer, herfst en winter volgen elkaar op. Dat zal zo blijven tot op de laatste dag van deze aarde (Gen.8:22). Tot op het moment dat de Heere Jezus terugkomt.

Signaal

Wie geniet er niet van deze prachtige periode in de natuur, van die momenten dat de Heere Zijn Geest uitzendt en het uiterlijk van de aarde vernieuwt (Ps.104:30)? De lente is een verwijzing naar de komst van de Heilige Geest, die de Heere in de schepping heeft vastgelegd. Een verwijzing naar de vrucht van Zijn Geest.

Dat signaal uit de natuur mogen we wel opvangen als een signaal dat we verwachting mogen hebben van het werk van de Geest van God. We mogen verwachting hebben voor de gemeente van Jezus Christus. Met Pinksteren, met de uitstorting van de Heilige Geest, is immers de lente aangebroken. Dan zien we ook in de gemeente groei en bloei ontstaan, we zien een nieuw begin, waarin het beginsel van de vrucht wordt gevormd.

Onbegrensd

De Heilige Geest doorbreekt de vruchteloze tijd door Zelf in het leven van mensen aan de slag te gaan, zodat zij overvloedig vrucht gaan dragen voor God en hun naasten. Daar verwees Petrus naar op die eerste pinksterdag, toen hij vol van de Heilige Geest uit Joël 2 citeerde: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. (…) En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’

God zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees. Opvallend zijn hier die twee woorden met een bijna onbegrensde betekenis. Uitstorten wijst op een overvloed. Vlees is een onbegrensd woord, dat verwijst naar mens en dier. In het vervolg van de profetie lijkt het beperkt te worden tot het menselijk geslacht. Tot zonen en dochters, jongemannen en ouden, dienaren en dienaressen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 13 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)