Waar bent u naar op zoek?

Door het hoofd geschoten

01-05-2017

Op zondag 23 april was de Nigeriaanse voorganger Habila Adamu te gast in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de avonddienst sprak hij over het thema ‘U bent het licht van de wereld’. Een impressie door ds. H.I. Methorst, predikant te Nieuwerkerk.

Bij de voorbereiding van de komst van Habila naar Nieuwerkerk trof me een aantal dingen: de kerkenraad dacht vanuit warme betrokkenheid mee over de invulling van de kerkdienst, de organist vroeg naar liederen die Habila zou kennen, zodat die in de kerkdienst te horen zouden zijn. In alles proefde ik liefde voor en betrokkenheid op de vervolgde kerk. Soms vallen bekende woorden ineens opnieuw voor je open: ik geloof de gemeenschap der heiligen. Dát is het.

Bereidheid

Nadat ik als ‘eigen’ predikant het Evangelie verkondigen mocht, luisterden we naar Habila. In 2012 werd hij in zijn woning overvallen door extremisten van Boko Haram. Voor het oog van zijn vrouw werd hem de keuze voorgelegd: Jezus verloochenen en moslim worden óf omgebracht worden. Het eenvoudige, pure antwoord van Habila: ‘Ik ben christen. Ik ben het licht van de wereld’. Veelzeggend, zonder opsmuk. Leerzaam voor ons. Wij zitten soms zomaar met de handen in het haar en voelen ons verlegen: hoe moeten we het licht van de wereld zijn? Habila leert het ons op een indringende manier.

Hij is bereid om te sterven voor zijn Meester. Habila: ‘Ik realiseerde me dat ik vandaag Jezus zou ontmoeten, beleed mijn zonden en vroeg Hem om mijn naam te schrijven in het Boek des Levens.’ De overvallers schoten. Door het hoofd van Habila. Iedereen dacht dat hij omgekomen was. Hij bleef echter op wonderlijke wijze gespaard. Hij was bereid om te sterven, maar bleef leven. Ergens stelde hem dat teleur: ‘Ik verwachtte de engelen te zien, maar ik hoorde de stem van mijn vrouw.’

Uiteindelijk geneest Habila van zijn ernstige verwondingen, als enige overlevende van de moordpartij die plaatsvond. En nog altijd is hij bereid om te getuigen van zijn Meester. Ook in Nieuwerkerk: ‘Alle eer aan God. Hij staat vanavond aan de deur van uw hart en Hij klopt. Hij heeft u lief en Hij komt spoedig terug!’

Bewogenheid

Ik merkte bij Habila bewogenheid. Niet alleen met ons in Nieuwerkerk, maar ook met zijn belagers. Hij wil niets liever dan met hen het Evangelie van vergeving delen. Zijn bewogenheid werkt aanstekelijk. In Nieuwerkerk raken we meer en meer betrokken op de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Betrokken, bewogen en verbonden. Prachtig dat – teruggekomen in de consistoriekamer – de ouderling van dienst het dankgebed in het Engels uitspreekt: ‘Het is Pasen geweest! De Verlosser leeft.’ En in mijn oren klinken de woorden van een lied dat de organist speelde, nog na: ‘Daar geen nood meer en geen tranen, in het Nieuw Jeruzalem!’ Daar, waar het Lam het Licht is.

Voor wie verder wil lezen over Habila: zie https://www.sdok.nl/webwinkel/kalifaat-of-de-kogel.