Waar bent u naar op zoek?

Door Simon gezien

02-04-2012

‘Christus is verrezen!' Zo klinkt het in de paasnacht veelvuldig uit de mond van de oosters-orthodoxe priester. Ds. M. van der Zwan: Steevast luidt het antwoord van het kerkvolk dat zich bij de kerk heeft verzameld: ‘Hij is waarlijk verrezen!'

De ceremonie herinnert ons aan de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Vol van hun ontmoeting met de opgestane Heere keerden zij terug naar Jeruzalem. Elf discipelen en enige anderen begroetten hen met de woorden: ‘De Heere is werkelijk opgestaan en is door Simon gezien.’

Het eerste deel van deze begroeting wordt jaarlijks bijna letterlijk herhaald tijdens het paasfeest, maar de woorden ‘en is door Simon gezien’ blijven achterwege. Dat is op zichzelf genomen wel te begrijpen, omdat Christus’ opstanding uit de doden met Pasen centraal dient te staan.

Daarbij moeten we echter niet uit het oog verliezen dat dit heilsfeit mede bekend werd, omdat Simon en anderen de Opgestane hebben gezien. Hun getuigenis vormt dan ook één van de twee pijlers voor óns geloof dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. De andere is het bericht dat het graf waarin Hij werd gelegd leeg was.