Waar bent u naar op zoek?

column

Doorlopende leerlijn

15-05-2012

Wat zou een kind van acht volgens u van de Bijbel moeten weten? En wat als het vijftien is?

We hebben daarover onze onuitgesproken verwachtingen. We verbazen ons immers regelmatig over het gebrek aan bijbelkennis bij jongeren. Maar nergens staat geschreven wat iemand precies wanneer moet weten.

Het ontbreekt in de kerk aan een doorlopende leerlijn van zes tot achttien jaar. Een kind moet naar zondagsschool en catechisatie. Daar kan het veel leren, maar niemand weet precies wat. De zondagsschoolleiding weet niet precies wat de catecheet gaat doen. En de catecheet kan het instroomniveau van zijn catechisanten moeilijk bepalen. In de praktijk leidt dit tot opmerkelijke lacunes in de bijbelkennis van veel jongeren. 

Een paar A4’tjes kunnen de oplossing bieden. Per leeftijdscategorie kunnen doelen worden vastgelegd. Als een kind acht jaar is, kent het de volgende feiten uit deze bijbelse geschiedenissen. Als het twaalf is, de navolgende. Iedereen in het jeugdwerk kan zich daar naar richten. Dat geldt zowel voor de zondagsschool als de catechese. Ook clubs en verenigingen kunnen met deze doelstellingen werken. Het resultaat is dat je in een paar jaar doelgericht de bijbelkennis van de jeugd flink vergroot.

Als we bijbelkennis echt belangrijk vinden, mag het allemaal wel wat schoolser. De overgang van de ene naar de andere leeftijdscategorie kan gemarkeerd worden met een eenvoudige meerkeuzetoets. De Cito-toets van de kerk. Een website met quizmateriaal kan de uitdaging voor met name basisschoolleerlingen bevorderen. We zijn soms te lief en te vrijblijvend in de kerk, terwijl kennis van Gods Woord essentieel is. 

De spits van zo’n leerlijn is wat mij betreft alles was Christum treibet. Het kind van 8 bestaat namelijk echt. Ze zit bij mij in de zondagsschoolklas. Na zondagsschooltijd bleef ze wat dralen. ‘Wil je wat vertellen?’ vroeg ik haar. ‘Ik kom altijd heel graag naar zondagsschool, meester’, antwoordde ze verlegen. Ik vroeg waarom dat was. ‘Omdat ik hier zoveel over de Heere Jezus leer.’ En weg was ze. Zo’n kind verdient een goede leerlijn om steeds meer over de Heere Jezus te leren.

Arjan Baarssen