Waar bent u naar op zoek?

Dordt is heilzaam eenzijdig

07-03-2018

In het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels gaat het vooral over de toepassing van de volkomen verdienste van Christus, schrijft ds. J.J. Mulder.

Daarmee komen we op het gebied van het werk van de Heilige Geest. Hoe treft Hij ons aan? 

Hoofdstuk III/IV heeft als ondertitel: over de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de wijze waarop zij zich voltrekt. Kernvragen zijn: hoe vindt de Heilige Geest ons als Hij tot ons komt in de verkondiging van het heilig Evangelie? Wat valt er van ons te verwachten? Hoe komt het nu dat er mensen zijn die tot geloof komen, terwijl het Evangelie anderen koud laat?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 maart 2018.