Waar bent u naar op zoek?

Dordts loflied

20-02-2018

Het jongste belijdenisgeschrift dat behoort bij de drie Formulieren van enigheid wordt veelal afgekort met DL. Er is alle reden om die letters te duiden als ‘Dordts loflied’, vindt ds. J.J. ten Brinke.

De Zoon van Gods liefde, de gekruisigde Christus, komt op de plaats waar ik verloren moest gaan. 

Voor velen lijkt de uitverkiezing een donkere wolk. Des te opvallender is het dat je in de Bijbel helemaal geen tobbers over de uitverkiezing tegenkomt. We ontmoeten wel zangers die een loflied zingen en vervuld zijn met blijdschap over de verkiezende God.

Stel dat we het zwart op wit zouden hebben, als was het een briefje uit de hemel: ‘Uitverkoren door God.’ Zou het ons dichter bij de Zaligmaker brengen?

Lees de volledige tekst van artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 februari 2018.