Waar bent u naar op zoek?

Dr. A.A.A. Prosman stimuleert bezinning over homoseksualiteit

09-12-2013

Homoseksualiteit is een hot item in de samenleving. Maar binnen veel kerkelijke gemeenten is er momenteel nauwelijks bezinning op dit thema. Er heerst verlegenheid, zegt dr. A.A.A. Prosman.

Om kerkenraden en gemeenteleden een handreiking te bieden schreef de predikant uit Nijkerk het boek Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering. Hij deed dit op verzoek van de redactie van de Artiosreeks.
Met zijn nieuwe boek, dat vorige week verscheen, wil ds. Prosman een handreiking bieden voor nadere bezinning. ‘Het is één van de pijnpunten bij kerkenraden dat ze zich niet door de landelijke kerk gesteund weten. In de jaren tachtig heeft het in de Hervormde Kerk gestormd rond homoseksualiteit en tuchtuitoefening. Het orthodoxe deel van de Protestantse Kerk herkent zich niet in de rapporten en de standpunten van onze kerk over homoseksualiteit. Daarom heb ik daar ook kritisch over geschreven.’
De predikant richt zich met zijn publicatie niet alleen op de achterban van de Gereformeerde Bond of op de Protestantse Kerk. ‘Je merkt dat andere kerken hier ook mee worstelen. Juist ten aanzien van dit onderwerp wordt goed over kerkmuren heengekeken. Je moet elkaar een beetje helpen.’

Over één ding is de predikant glashelder: homoseksualiteit is een complex probleem en er is niet echt een oplossing voor. ‘Maar dat wil niet zeggen dat er geen antwoorden zijn. Rondom homoseksualiteit leven vragen van allerlei aard. Hoe denkt de Bijbel erover? Hoe staat de bezinning in andere kerken ervoor? Hoe werd er in het verleden over gedacht? Op die vragen kun je wel proberen antwoord te geven.
Door een probleem van verschillende kanten te bekijken, valt er een ander licht over zonder dat je zegt: ‘Hier is de oplossing’.’ Pastoraat heeft altijd met gebrokenheid te maken, aldus ds. Prosman. ‘Die gebrokenheid valt niet op te heffen.’