Waar bent u naar op zoek?

Dr. A. Goedvree biedt nuance en verrijking op het thema wedergeboorte

Ds. J. Harteman
Door: Ds. J. Harteman
29-06-2021

Dr. A. Goedvree uit Hoevelaken schreef een boek over de wedergeboorte, de geestelijke vernieuwing van een mens. Hij richt zich op het grondvlak van de kerk, waarbij het studieuze en het pastorale samen optrekken.

Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte biedt een theologie van de wedergeboorte met de intentie het bijbelse spreken en het gereformeerde belijden over de wedergeboorte te vertalen naar de actualiteit van de kerk en de cultuur van de 21e eeuw. Tegelijk is het geen wedergeboortetheologie.

Het bijbelse spreken vindt dr. Goedvree beweeglijker en gevarieerder dan de gangbare visie binnen de gereformeerde theologie. Hij komt tot de conclusie dat de mens van bovenaf opnieuw geboren wordt, maar dat we geen gedetailleerde beschrijving hebben van de interventie van Gods Geest in het hart van de mens.

Calvijn, Heidelberger, Dordt

Het boek beschrijft de ontwikkeling van de theologie van de wedergeboorte. Voor de Vroege Kerk staat de vernieuwing door de Geest in nauw verband met de kerk en de heilige doop. Thomas van Aquino, een vertegenwoordiger van de scholastiek uit de late Middeleeuwen, ziet de wedergeboorte als vernieuwing van de aanleg van de vermogens, waardoor kennen en willen veranderd wordt.

Calvijn vat de wedergeboorte op als een levenslang proces van vernieuwing naar het beeld van Christus. Ook leert hij een wedergeboorte als verborgen vernieuwing van de mens om tot geloof en bekering te komen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 juli 2021.

 

Ds. J. Harteman
Ds. J. Harteman

uit Kampen is emeritus predikant.