Waar bent u naar op zoek?

Dr. A. Goedvree schrijft actuele bezinning op de wedergeboorte

12-01-2021

‘Hoe kunt u deze stof toegankelijk maken voor gemeenteleden?’ Deze vraag stelde een van zijn opponenten aan dr. A. Goedvree bij de verdediging van zijn proefschrift Een ondoordringbaar mysterie. Wedergeboorte volgens Herman Bavinck op 13 september 2018.

Ter plekke beloofde de promovendus dat hij zijn dissertatie om zou werken naar een boek dat toegankelijk zou zijn voor een breder pu‑ bliek. Het resultaat van zijn inspanningen is ver‑ schenen onder de titel Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte. Drijfveer De titel van de dissertatie is veelzeggend: een on‑ doordringbaar mysterie. Achter in het Artios-boek vraagt de auteur zich af of het misschien wel de vraag is of je wedergeboorte zo nadrukkelijk moet thematiseren. 

Als je deze twee dingen samenvoegt, dringt de vraag zich op welke drijfveer dr. Goedvree heeft om het er toch over te hebben. ‘Wedergeboorte is het kruispunt waarin Gods handelen in mijn con‑ crete leven gaat plaatsvinden – dat fascineert mij.’

Lees de volledige tekst van dit interview met dr. Goedvree in De Waarheidsvriend van donderdag 14 januari 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.