Waar bent u naar op zoek?

Dr. A.J. Kunz treedt toe tot redactie Theologia Reformata

10-09-2020

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft dr. A.J. Kunz uit Katwijk (50) per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de redactie van ons wetenschappelijke theologische tijdschrift Theologia Reformata. Hij volgt prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal op, die vanwege het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar terug zal treden. Vanaf 2001 is prof. Hoek lid van de redactie geweest, tien jaar later volgde hij prof. dr. W. Verboom als voorzitter op. Het is een periode geweest waarin hij vele artikelen en boekbesprekingen schreef en constructief meedacht in én leiding gaf aan het beleid van de redactie. Ook op deze plaats danken we prof. Hoek voor zijn inhoudelijke bijdragen ten dienste van kerk en theologie.

In 2001 trad dr. Kunz als opvolger van dr. Hoek toe tot de redactie van het Gereformeerd Weekblad, zodat de geschiedenis zich met deze benoeming herhaalt. Toen dr. Hoek redactielid van Theologia Reformata werd, werkte hij aan de CHE. Met de benoeming van dr. Kunz, docent Godsdienst en onderzoeker aan Driestar educatief in Gouda, is de verbinding met het hoger beroepsonderwijs opnieuw gelegd. Dr. Kunz brengt daarnaast onder meer kennis van de symboliek (de belijdenisgeschriften) en van de godsdienstpedagogiek mee. Hij diende van 1997 tot 2013 de hervormde gemeenten van Hollandscheveld (Rehoboth), Groot-Ammers en Katwijk aan Zee. In 2013 promoveerde hij in Leiden op de studie Als een prachtig boek. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie.

Wij wensen zowel dr. Kunz als het geheel van de redactie toe onder de zegen van God op basis van Schrift en belijdenis de gereformeerde theologie te mogen beoefenen en te bevorderen.