Waar bent u naar op zoek?

Dr. A.J. Plaisier bepleit nieuwe vrijmoedigheid kerk

23-05-2016

Voor de laatste keer in zijn functie als scriba van de Protestantse Kerk bracht dr. Plaisier tijdens de jaarvergadering van de GB een groet over namens het moderamen van de synode.

Allereerst wil ik u danken voor uw inzet in en voor de kerk, u als hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, u als vereniging, maar ook al diegenen die zich verwant weten met u. Ik ben dankbaar voor uw geloof, uw liefde en voor de volharding van velen.

Ik dank u eveneens voor het vertrouwen dat ik ook van uw kant heb gehad. Zonder dat vertrouwen had ik dit werk niet kunnen doen.

Postchristelijk

Graag neem ik de gelegenheid te baat om iets te zeggen over het traject ‘Kerk 2025’. Een traject waarvan de achtergrond het besef is dat we kerk zijn in een samenleving die in veel opzichten post-christelijk is. Dat is ernstig genoeg. Hoe ziet de toekomst van Europa en daarbinnen van ons land eruit, wanneer de impact van de verkondiging van het Evangelie op de samenleving steeds meer wegebt? De kerk zal een toekomst hebben, God zal haar behoeden en bewaren, maar voor onze samenleving maak ik me zorgen. In het vacuüm kunnen vreemde krachten zich breed maken.

Moderniteit

De kerk heeft zich in de periode van de moderniteit veelal in het defensief laten dringen. Voor het forum van een verlichte cultuur heeft zij zich moeten verantwoorden. Dat heeft óf geleid tot het ophalen van de bruggen en daarmee tot een geheimtaal, óf tot minimalisering en afdingen op de substantie van het Evangelie. Twijfel werd de toon en onzekerheid modieus. God kwam op afstand en Jezus Christus werd een verlegenheid. Tot diep in de kerk slopen taboes naar binnen die het vrije spreken over het Evangelie van Christus belemmerden.

Lees de volledige tekst van deze toespraak in De Waarheidsvriend van 27 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)