Waar bent u naar op zoek?

Dr. A. Prosman stimuleert theologische doordenking Holocaust

20-07-2015

In het boek ‘De onverwerkte Holocaust’ houdt dr. A.A.A. Prosman, emeritus predikant te Nijkerk, de wereldkerk een spiegel voor. Wie dit boek leest, kijkt in die spiegel en wordt aan het denken gezet.

Dr. Prosman snijdt een cruciaal thema aan, namelijk het thema van de Holocaust. Het was de donkere periode die nazi-Duitsland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte en waarin meer dan zes miljoen Europese Joden systematisch zijn vermoord. Joden spreken zelf vaak over de Shoah, de grote ramp in de jaren 1933-1945.

Zelf ben ik in 1945 geboren. In mijn jeugd werd nauwelijks over deze rampzalige periode gesproken. Rond 4 en 5 mei komen oorlog en bevrijding jaarlijks aan de orde en wordt het verloop van de Tweede Wereldoorlog met wat jaartallen en gebeurtenissen omschreven. Voor een ieder die hiervan kennisneemt, stelt dr. Prosman in zijn boek de Holocaust wel heel duidelijk als een niet te ontwijken thema aan de orde.

Wie een van de vernietigingskampen heeft bezocht of in Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem, is geweest, kan niet om de theologische vraag van de Holocaust heen. Zelf was ik in Auschwitz en Jeruzalem. Wie deze plaatsen bezoekt, raakt diep onder de indruk van de gebeurtenissen tijdens Hitler-Duitsland.

De schrijver neemt ons mee naar de ontstaansgeschiedenis van de Holocaust. Daarbij komen de vragen van raszuiverheid en deelname van Joden aan het maatschappelijke en culturele leven van Duitsland aan de orde. Er ontstond destijds een nieuwe religie met het Germaanse ras en het heilige bloed als kern. De Hitlerjugend werd opgevoed met de geloofsbelijdenis: ‘Wir glauben an das Blut (…) Wir glauben an das Volk’.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 24 juli 2015.