Waar bent u naar op zoek?

dr. B.J. Wiegeraad 1935-2021

ds. A. Tromp, Veenendaal
Door: ds. A. Tromp, Veenendaal
28-10-2021

Ds. Bastiaan Jan Wiegeraad is op 19 oktober overleden. Hij werd 86 jaar.

Op 19 april 1935 geboren, groeide hij op in een kerkelijk meelevend gezin. Vooral zijn moeder had geestelijk veel invloed op hem. Zondags ging het gezin ter kerke in Montfoort. Ds. Wiegeraad studeerde in Utrecht en in Göttingen theologie en werd in 1960, op 25-jarige leeftijd, als predikant te Herkingen bevestigd.

Van 1965 tot 1973 was hij de eerste theoloog-directeur van de IZB, waarna hij de gemeenten Amersfoort (1973), De Bilt (1981) en Reeuwijk (1993) mocht dienen. Na zijn emeritaat in 1997 werkte hij als bijstand in het pastoraat in Loosduinen, Bodegraven, Krimpen aan de Lek, Linschoten en Elst. In 1998 kreeg onze vriend en collega een koninklijke onderscheiding. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Genade

Ik leerde broeder Wiegeraad kennen, toen hij predikant in De Bilt was en ik in Maarssen. De twee gemeenten verschilden niet veel van elkaar. De contacten groeiden uit tot vriendschap. Het was een goede tijd met Bas en Bep.

Groot was het verdriet en de leegte, toen Bep op 3 januari 2003 overleed. Het alleen zijn drukte zwaar op hem. Groot was de dankbaarheid, toen hij in Dinie, weduwe van ds. H. Stroeve, een partner mocht ontmoeten. Zestien jaar hebben ze samen lief en leed mogen delen en samen met hen hebben we goede jaren van vriendschap mogen beleven.

Zwaar waren de laatste jaren toen onze vriend en collega door dementie lichamelijk en geestelijk werd getroffen. Het werd steeds moeilijker een gesprek te voeren. Vooral voor Dinie was het laatste jaar heel zwaar. Ze was 24 uur per dag mantelzorger. Haar diepe verlangen was om Bas tot het einde te verzorgen. Ze heeft daarvoor de kracht ontvangen, een gebedsverhoring. We hebben diep respect voor alles wat zij gedaan heeft voor haar man.

De Heere heeft Zijn kind Thuisgehaald in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Ds. Wiegeraad mocht zich door genade een kind van God weten. Dat mag de troost zijn voor allen die om zijn heengaan bedroefd zijn.

Bestuurder en leider

Ds. Wiegeraad was een bestuurder, een leider. Als directeur van de IZB heeft hij veel mogen betekenen.

Onder zijn leiding is de IZB steeds meer een beweging voor het geheel van de Hervormde Kerk – nu de Protestantse Kerk in Nederland – geworden. Het ging ds. Wiegeraad om de breedte van de kerk, niet alleen om een beweging binnen de kerk. Het werk van de IZB is mede door zijn toedoen uitgebreid.

Ook voor de Bond tegen het Vloeken en de Goudse kring is hij actief geweest als voorzitter. Echter, allereerst en allermeest was hij Verbi Divini Minister, dienaar van het goddelijke Woord. Zijn preken waren pastoraal. Hij bracht het Evangelie dicht bij de mensen, verkondigde een rijke Christus voor een arme zondaar.

Tien jaar heeft hij dat Evangelie ook uitgedragen via een programma van de Evangelische Omroep, ‘Licht en uitzicht’.

Niet alleen de preekstoel en het pastoraat hadden zijn hart gestolen, ook op zijn studeerkamer vertoefde hij graag. In 1991 promoveerde hij op een proefschrift over de hervormd-gereformeerde voorman prof. Hugo Visscher, die in de oorlog 1940-1945 een verkeerde keuze maakte. Waarom zo’n omstreden man als onderwerp voor een dissertatie? Hij zocht een antwoord op de vraag waarom Visscher – en met hem meerderen in de gereformeerde gezindte – deze keuze maakte. Wat heeft hen bezield?

In de schaduw van Uw kruis

Onze broeder bewoog zich in de breedte van de kerk, maar bewaarde zijn identiteit als gereformeerd theoloog. Op maandag 25 oktober hebben we afscheid genomen van Bastiaan Jan Wiegeraad. In de Westerkerk in Veenendaal leidde ds. M.L.W. Karels de dienst van Woord en gebed. Op de rouwkaart staat een lied door hemzelf gekozen:

Houd Uw lam, nog bang te moede,

in Uw hoede;

doe mij wonen in Uw huis.

Herder, Hoeder van Uw schapen,

ik ga slapen

in de schaduw van Uw kruis.

(Uit aller mond 203:6)

We bevelen de bedroefde familie aan de Hoeder en Herder van Zijn schapen aan.

ds. A. Tromp, Veenendaal
ds. A. Tromp, Veenendaal