Waar bent u naar op zoek?

Dr. B. Wentsel (92) overleden

20-01-2022

Op 92-jarige leeftijd is donderdag 6 januari de gereformeerde theoloog dr. Ben Wentsel overleden. In 1970 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen op de studie Natuur en genade. In de voormalige Gereformeerde Kerken diende hij de kerk van Pingjum en Zürich (1953), Oudewater (1957), De Lier (1963), Beverwijk-Heemskerk (1967) en ’s-Gravenhage-West (1973), waar hij in 1990 vervroegd met emeritaat ging.

Tussen 1991 en 1998 schreef dr. Wentsel een vierdelige dogmatiek, die in zeven banden verscheen. ‘In alle onderdelen is het verbond het gebinte dat het waarheidsgebouw bijeenhoudt. Als je fout gaat in de verbondsleer, ga je onherroepelijk ook fout in de Godsleer en de leer van de sacramenten,’ zei hij bij de afronding. In 2006 vatte hij deze 5000 pagina’s samen in een tweedelige uitgave, Hij-iserbij. In 2012 verscheen De Grote Protestantse Catechismus, waarin hij in vijftig gesprekken en 735 bladzijden het christelijk geloof behandelde. De jaren erna verschenen zijn memoires, in 2016 verscheen Keer om Europa, naar de bronnen. Bij zijn overleden is dr. Wentsel getypeerd als een strijder tegen de vrijzinnigheid.

In Den Haag kwam regelmatig een kring van emeriti bij hem thuis samen, onder wie ds. C. Blenk, om over theologie te spreken.